ZOEKEN

ANBI

Stichting Lokale Omroep Elburg (LOE) in de gemeente Elburg
Vrijheidsstraat 13
8081 CD Elburg
Tel. 0525 – 681899
Mail: administratie@loe-elburg.nl

Frequenties  LOE FM 
Ether 105.5 FM
Kabel UPC in de gemeente Elburg 93.10
Glashart Media - Digitaal radio 3045
KPN - Digitaal radio kanaal 1064

Kanaal LOE TV
Analoog UPC 256.00
Glashart Media - TV digitaal 2026
KPN - TV Digitaal kanaal 1364

LOE website: www. loe-elburg.nl

Fiscaal nummer: NL.0085.17.022.B01

Beleidsplan
De LOE is een vrijwilligersorganisatie, die vanuit een professionele intentie radioprogramma’s  en informatie op de website en kabelkrant aanbiedt. Alle inspanningen zijn erop gericht de producties af te stemmen op de behoefte en de verwachtingen van de samenleving van de gemeente Elburg

De LOE staat de komende jaren voor de volgende uitdagingen:

  • Aantrekkelijke radioprogramma’s maken, die boeien en binden. ‘ De LOE komt naar u toe’ bij evenementen.
  • Brengen van nieuws, achtergronden van het nieuws en informatie op de website en de kabelkrant, waarmee het beeld van onze gemeenschap wordt uitgedragen. ‘De LOE weet wat er speelt’.


De huidige LOE – medewerker is ambitieus, ondernemend, betrokken, integer  en kritisch.

Missie
LOE fm, LOE tv en LOE site zijn aantrekkelijke en boeiende media met een sterke lokale kleur. De lokale omroep wordt gedragen en gekoesterd door vrijwillige medewerkers, die met respect voor elkaar en met respect voor mens en maatschappij naar vermogen hun omroepwerk verrichten.

Het totale beleidsplan is verkrijgbaar bij administratie@loe-elburg.nl

Doelstellingen
De LOE heeft ten doel:

1. Het doen van radio- en televisie-uitzendingen die in het bijzonder betrekking hebben op het grondgebied van de gemeente Elburg en die gericht zijn op de bevrediging van de in deze gemeente levende culturele en maatschappelijke behoeften, zodanig dat de uitzendingen geacht kunnen worden van algemene nut te zijn.

2. Het bieden van gelegenheid tot het doen van radio-  en televisie-uitzendingen  aan andere culturele en maatschappelijke organisaties, ten einde de gemeenschapszin van de inwoners van de gemeente Elburg te versterken in levensbeschouwelijk, geestelijk, cultureel, economisch, sociaal, staatkundig en humanitair opzicht.

3. De stichting heeft mede ten doel radio- en televisieprogramma’s te richten op de bevrediging  van de in de gemeente levende godsdienstige en geestelijke behoefte, zodat de uitzendingen van algemeen nut geacht kunnen worden.

Jaarverslag van activiteiten
De LOE is 24 uur per dag , 7 dagen per week en 365 dagen in de lucht, zowel via de radio als ook via de kabelkrant en de website. Dat vraagt van de vrijwilligers een voortdurende inzet. De LOE heeft vanuit regelgeving de plicht 112 uur per week uit te zenden. Daarvan moet 50% voldoen aan de ICE – normering. ICE staat voor: informatie, cultuur en educatie.

Financiële verantwoording