ZOEKEN

BESTUUR

Het bestuur bestaat uit:
Dhr.W. Hoeve, voorzitter,
Dhr. J. Kooman, secretaris
Mevr. C. Flier-van Leeuwen, penningmeester
Mevr. E. Hulst-van Schaik, lid
Dhr. B. van Loo, lid
Dhr. H. van Deutekom, lid
Dhr. C. Hengeveld, lid