ZOEKEN

PROGRAMMARAAD

Beleidsbepalend orgaan van de LOE (pbo)

Het beleidsbepalende orgaan, voorheen de programmaraad , heeft een beleidsbepalende en controlerende functie bij de lokale omroep. Deze raad bepaalt het beleid van het media-aanbod van de LOE en controleert tevens in hoeverre en met welke kwaliteit dit beleid door het bestuur wordt uitgevoerd. Het pbo rapporteert zijn bevindingen hierover minimaal twee keer per jaar aan het bestuur. Tevens rapporteert de programmaraad jaarlijks aan het Commissariaat voor de Media over de uitvoering van het media-beleid van de LOE. Dat is een wettelijke verplichting.

In de programmaraad zitten:

Roel Schraa (voorzitter)

De leden:
Marco Cornielje (op persoonlijke titel)
Geert de Haan (sport en recreatie)
Marjan Holtrust (jongeren)
Herman Klaassen (senioren)
Henk de Vries (maatschappelijke zorg en welzijn)
Henk van de Werfhorst ( kunst en cultuur)
Liesbeth Zwart (kerkgenootschappen)